Porcelain Tile Certification Agency - Lista najboljih proizvođača keramike na svetu

Lista najboljih proizvođača keramike na svetu

Lista najboljih proizvođača keramike na svetu

 


Porcelain Tile Certification Agency ( PTCA ) predstavlja ovlašćenu organizaciju za rangiranje i ispitivanje kvaliteta keramike na svetskom tržištu.


Program obuhvata preko 500 renomiranih fabrika keramike na globalnom nivou.


Proizvođači keramike koji su želeli da dokažu kvalitet svojih proizvoda testirali su svoju keramiku u okviru PTCA organizacije.


Nakon testiranja sertifikate su zadužile samo najkvalitetnije fabrike.


 


Rangiranje najkvalitetnijih fabrika keramike po PTCA :


1. MARAZZI


2. ATLAS CONCORDE


3. CERAD CORP


4. CESANTONI SA DE CV


5. CROSVILLE USA TILES


6. DAL - TILE CORPORATION


7. DURA - TILES


8. ESTIMA TILES


9. EXEPTIONAL SURFACES


10. FIANDRE TILES 


11. FLORIDA TILES USA


12. FLORIM